מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

תוכן הקורס