מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

הקורס מלא

ההרשמה הסתיימה

קורסים פתוחים להרשמה