מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

ניהול חשבון

חדש... ללא קשר לעיסוקיי היומיומיים, כתבתי ספר.