מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

סדנאות מתנה חד פעמיות