מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

ספרים

חדש... ללא קשר לעיסוקיי היומיומיים, כתבתי ספר.