מכללה למקצועות האחזקה
צדקי לירן מחזיק מברגה חשמלית

תנאים / תקנון